در خصوص پست قبلی که تحت عنوان "وقتی بازرس گوشمالی میدهد" منتشر شد مراتب ذیل را باستحضار میرساند:

1- ظاهرا دوستان ثبتی چنین برداشت نمودند که زمان ابلاغ رای دادگاه بدوی (28/12/89) بدلیل اینکه با ایام تعطیلات نوروز مصادف شده و فرصت کافی برای اعتراض در اختیار اینجانب نبوده مورد اعتراص بنده واقع شده درحالیکه چنین نیست چراکه رای دادگاه بدوی قطعی و غیر قابل اعتراض است بنابراین نحوه و زمان ابلاغ به هیچ وجه مورد اعتراض اینجانب نبوده و نیست! و عبارت "... رای محکومیتمان را در آخرین ساعات اداری 28/12/89 ابلاغ کردند که بسان عیدی سازمان معظم ثبت بود"صرفا بدلیل تقارن آن با ایام نوروز نگاشته شده است!

2- با عنایت به اینکه بعضی از دوستان ثبتی بر این عقیده اند که پست مذکور بنحوی موجب بی اعتمادی مردم و بینندگان وبلاگ به سازمان ثبت میگردد لذا بر آن شدم با رمز دار نمودن پست مذکور خدای نکرده مسبب این بدبینی و بی اعنمادی نباشم!

بدیهی است دوستان و همکاران محترم در صورت تمایل اعلام فرمایند تا رمز مطلب جهت مطالعه در اختیارشان قرار گیرد!