به اطلاع میرساند


محل دفتر از تاریخ 95/5/2 بنشانی جدید واقع در بلوار ولیعصر نبش اعتمادیه اول طبقه فوقانی بانک قوامین و آژانس مسافرتی صاحبدلان منتقل خواهد شد.